TT Trump ra đòn tăng thuế Trung Quốc – CT Tập đưa tàu dò mỏ Việt Nam


Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 2.9.2019


Bình luận