Hoa Kỳ xuất chiêu trị Trung Quốc – Việt Nam lựa thế chờ bảo kê

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 21.9.2019


Bình luận