Nghị quyết Trung ương, bỏ quên Trung Quốc – Thăm dò Tư Chính, Tập thời vui thêm

https://youtu.be/1b4MqYCj5jg

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 12.10.2019


Bình luận