Ngân hàng đầu tư Berlin đã chuyển khoản 900 triệu Euro cho hơn 100.000 doanh nghiệp nhỏ

Ngân hàng Đầu tư Berlin (IBB)

Từ trưa ngày 27/3/2020, Ngân hàng Đầu tư Berlin (IBB) đã thay mặt chính quyền bang Berlin cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và những người hành nghề tự lập độc thân gặp khó khăn vì đại dịch corona.

Tiến sĩ Jürgen Allerkamp, Chủ tịch IBB cho biết: „Cho tới tối ngày 31/03/2020, IBB đã chuyển khoản khoảng 900 triệu Euro để tài trợ cho trên 100.000 doanh nghiệp nhỏ. Cho tới ngày 02/04, số tiền tài trợ này sẽ lên tới khoảng 1,4 tỉ Euro. Như vậy, các doanh nghiệp nhỏ ở Berlin gặp khó khăn do đại dịch corona đã nhận được sự giúp đỡ của nhà nước nhanh hơn bất kỳ một bang nào khác ở Đức. Tôi rất vui mừng là chúng tôi đã thực hiện thành công nhiệm vụ mà chính quyền Berlin giao cho trong thời hạn ngắn và qua đó có thể giúp đỡ cho nhiều doanh nghiệp Berlin như vậy gặp khó khăn về tiền. Không một khu vực nào ở châu Âu có thể chuyển khoản một lượng tiền lớn như vậy tới nhiều doanh nghiệp, cá nhân hành nghề tự lập và hành nghề tự do như vậy chỉ trong ba ngày làm việc. Tôi cảm ơn tất cả các nhân viên đã thực hiện được điều đó trong các ca làm việc ngày đêm trong những ngày và tuần lễ qua“.

Chính quyền Berlin đã quyết định chuyển việc nộp đơn hỗn hợp xin tài trợ của liên bang và bang thành một chương trình liên bang thống nhất. Trong chương trình này, kể từ 10 giờ ngày thứ hai, 06/04, các doanh nghiệp tới 5 nhân viên có thể xin hỗ trợ 9.000 Euro và các doanh nghiệp từ 6 tới 10 nhân viên có thể xin hỗ trợ 15.000 Euro. Chúng tôi sẽ công bố chi tiết của chương trình này trong những ngày tới trên trang mạng của IBB.

Tất cả những đơn đã được nộp tới 12 giờ ngày 01/04 sẽ được xử lý và chi trả. Từ 12 giờ ngày 01/04, chúng tôi sẽ tạm ngừng nhận đơn tới 10 giờ ngày thứ hai, 06/04/2020. Những người đang xếp hàng từ sau 12 giờ ngày 01/04 sẽ vẫn có giá trị và được nộp đơn theo chương trình thống nhất của liên bang. Ngân sách dành cho sự hỗ trợ này dự kiến là gần 2 tỉ Euro.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de

Nguồn: https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.914566.php

Bình luận