Cứu trợ lũ lụt – Thủy Tiên được gì?

Hiện tượng ca sĩ Thủy Tiên quyên góp được số tiền ủng hộ cứu trợ lũ lụt miền Trung lên tới 150 tỷ đồng từ người dân trong cả nước và dùng số tiền đó trực tiếp đi xuống địa…
Đối phó Tập – Trump “dí” nước cờ Việt Nam

Hoa Kỳ đang bước vào giờ phút lịch sử quyết định ai sẽ là tổng thống trong 4 năm tới. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua của Tổng thống Donald Trump, giới quan sát nhận định chính sách ngoại giao…
Charity and dignity of flood-affected people

This will be an article without many numbers from official studies on the nature of relief, social work, the sustainability of social relief, and the dignity of the people being bailed out. Because I will talk about my feelings when…
Từ thiện và phẩm giá người vùng lụt

Một câu chuyện đáng suy ngẫm về việc phát tiền từ thiện do nhà báo Hoàng Linh ghi lại trên Facebook như sau: Nghèo cho sạch Chúng ta tôn trọng sự đóng góp của cộng đồng ủy nhiệm qua ca…