Tết Đồng Tâm: Máu nhân dân phai nhạt hoa đào

Người dân Đồng Tâm đã bị Công an tấn công, đàn áp và giết dân ở đây ngay vào ngày cận tết, không khí đau buồn, trầm lắng và lo ngại vẫn đang bao trùm cả những ngày đầu năm…